Osnova témat

 • Anglická slovíčka - trénuj a uč se, sleduj své pokroky

  • 21.-25.9.

   procvičujeme slovíčka z 2. kapitoly - uč.str 8/1,2,3,5, učíme se je
   výslovnost mp3

   slovíčka příkazů uč.s.9/4 - reakce, výslovnost, psaní

   ve stř. test - pozdravy, přepis z ČJ do AJ - viz prac. sešit s.6/4, 
   práce v uč. a pracovním sešitě str 6-8

   1.DÚ pondělí - opakovat na test ve středu - pozdravy, AJ psaní
   2.DÚ STŘEDA - prac.sešit. str 8/3 a 4. - někdo stihl ve škole, zkontrolovat doma.
   3.DÚ z pátku na celý další týden: slovíčka 3. lekce - barvy, výslovnost mp3, naučit se psát pokyny z 1. a 2. lekce - test 5.10.

   PC ONLINE VERZE UČEBNICE s výslovností slovíček každé lekce
   chvilku zabere, než najdete naši učebnici "Start with CLICK 1", ale je to tam.

   • 14.-18.9.

    možnost procvičování s internetem - hallo, wats your name, greetings song,

    práce s učebnicí, opakování kapitoly 1

    Lekce 1 -pisnicka Hello, hello.mp3


    opsat slovíčka AJ a ČJ zezadu sešitu uč s.9/5 - dokončit opsání výslovností

    test - pozdravy, psaní, překlad z AJ do ČJ - již proběhlo!, bude se opakovat

   • Aktuální téma

    Angličtina okolo nás

    7.9.2015
    Něco málo o jazyku a jeho používání ve světě kolem nás, kontrola dú - učebnic a sešitů

    Teorie k pozdravům, slovíčka

    POZOR, INFORMACE OD 7.9.2016 PŘESUNUTY NA NOVÉ STRÁNKY ŠKOLY!